VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN KHÓA HỌC CEO TOÀN DIỆN?

21/12/2020 Tin tức

Giải pháp đào tạo toàn diện: Chương trình bao gồm những giải pháp/ phương pháp đào tạo về quản trị doanh nghiệp tiên tiến nhất trên toàn cầu.

Năng lực cạnh tranh toàn diện: Hệ thống kiến thức/ kỹ năng toàn diện sẽ giúp nhà lãnh đạo hình thành năng lực cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

Môi trường học tập toàn diện: Tại PTI, học viên không chỉ được trang bị hệ thống kiến thức toàn cầu, kỹ năng toàn cầu mà còn có môi trường giao lưu kết nối chuẩn quốc tế, hợp tác và phát triển toàn diện. 

Khóa học CEO Toàn diện khơi dậy tinh thần thực học - thực làm, không ngừng sáng tạo, đổi mới, mang đến những giá trị cho cộng đồng, cùng phát triển bền vững và thịnh vượng. 

Chương trình góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của tầng lớp doanh nhân Việt Nam, thông qua việc học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu. Qua đó giúp doanh nhân tự tin hội nhập kinh tế quốc tế. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1.Tiếp cận tư tưởng phật giáo trong quản trị kinh doanh
2. Phát triển năng lực toàn diện của giám đốc doanh nghiệp
3. Nhân sinh quan dành cho lãnh đạo
4. Giao tế & nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân
5. Tiếp cận tính quốc tế hóa trong quản trị nguồn nhân lực
6. Quản trị truyền thông & tương tác xã hội
7. Tái cấu trúc Doanh Nghiệp & thúc đẩy hội nhập
8. Case study về Marketing quốc tế - Những bài học ứng dụng
9. Lãnh đạo trong thế giới mở
10. Tài chính dành cho Giám đốc
11. M&A – Mua bán, sáp nhập
12. Quản trị sản xuất
13. Quản trị chiến lược phát triển của công ty
14. Nghệ thuật thương thuyết dành cho Doanh Nhân
15. Cách mạng công nghệ 4.0 - Ứng dụng vào Doanh nghiệp
16. Thách thức & cơ hội cho Doanh nghiệp Việt Nam hậu WTO
17. Phát triển lợi thế Doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu
18. Chiến lược Doanh nghiệp Việt Nam cho thị trường ASEAN
19. Lễ tốt nghiệp & trao chứng nhận
---
Tham khảo các khóa học tại: 

Website: https://khoahocceo.edu.vn
Hotline: 096 9949356 - ms Minh Ngọc 
Email: Minhngocmba@gmail.com
----
Hình thức đăng ký: chuyển khoản
Chủ tài khoản:
Công ty TNHH Công nghệ giáo dục PTI
0301000422323
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội
(VCB)
Lý do: học phí + tên HV + gửi Minh Ngọc
Sau khi CK thông báo zalo 
096 9949356

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN KHÓA HỌC CEO TOÀN DIỆN?