Khóa Học


Tài chính dành cho Lãnh đạo
Tài chính dành cho Lãnh đạo
Sắp khai giảng 3,200,000 VNĐ
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp
Sắp khai giảng 2,800,000 VNĐ
Quản trị cuộc đời
Quản trị cuộc đời
Sắp khai giảng 1,200,000 VNĐ
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân
Sắp khai giảng 2,200,000 VNĐ
Marketing Digital
Marketing Digital
14/04/2023 3,200,000 VNĐ
Chiến lược cạnh tranh
Chiến lược cạnh tranh
Sắp khai giảng 1,200,000 VNĐ
Quản lý con người
Quản lý con người
01/04/2023 1,800,000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc
Marketing Online cấp tốc
24/03/2023 3,200,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho
Nghiệp vụ quản lý kho
13/05/2023 3,200,000 VNĐ
Quản trị dòng tiền
Quản trị dòng tiền
Sắp khai giảng 1,800,000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO
Rèn luyện văn phong của CEO
Sắp khai giảng 2,000,000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả
Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả
Sắp khai giảng 2,400,000 VNĐ
Đột phá trong lãnh đạo
Đột phá trong lãnh đạo
Sắp khai giảng 2,000,000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người
Xem tướng tay để biết người
Sắp khai giảng 1,800,000 VNĐ
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
Sắp khai giảng 1,200,000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết
Phong thủy cho ngày Tết
11/01/2023 1,800,000 VNĐ
Quản trị trải nghiệm khách hàng
Quản trị trải nghiệm khách hàng
Sắp khai giảng 4,200,000 VNĐ