ĐÀO XUÂN KHƯƠNG

ĐÀO XUÂN KHƯƠNG

Chuyên gia - Giảng viên

ĐÀO XUÂN KHƯƠNG

Giảng viên: Tiến sỹ Đào Xuân Khương

Chuyên gia tư vấn phân phối và bán lẻ. 

Quá trình học tập

• Tiến sỹ về Bán lẻ hiện đại.

• Nghiên cứu bán lẻ tại Đức.

• Nghiên cứu Marketing tại Mỹ

• Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp

• Chủ tịch Công ty KCP Việt Nam

• Giám đốc Điều hành – Công ty Thời trang Kowil

• Giám đốc Điều hành – Công ty MeLinh Plaza

• Giám đốc Kinh doanh - Tập đoàn Phú Thái

• Giám đốc bán hàng khu vực – Công ty P&G VN 

Khóa học của Giảng viên

CCO - Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hà Nội >
CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hà Nội >
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp
Hà Nội >
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp
Hà Nội >
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp
Hà Nội >
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Hà Nội >
Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 4,000,000 VNĐ
Quản lý khách hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Hà Nội >
Quản lý khách hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 4,000,000 VNĐ
Quản lý nhân viên của cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Hà Nội >
ĐÀO XUÂN KHƯƠNG