ĐOÀN ĐỨC MINH

ĐOÀN ĐỨC MINH

Chuyên gia - Giảng viên

ĐOÀN ĐỨC MINH

Làm việc trong mảng tín dụng cá nhân và doanh nghiệp tại Ngân hàng United Overseas Bank (Singapore) - CN Hồ Chí Minh; Ngân hàng Shinhan Việt Nam (Hàn Quốc).

Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Quản trị tài chính chương trình Kế toán trưởng của Viện Quản Trị Doanh Nghiệp; chương trình liên kết Cử nhân quốc tế tại Viện Đào tạo Quốc tế - ĐH Kinh tế TP.HCM.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh doanh (Hệ nghiên cứu) và Nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh tại Viện Đào tạo Quốc tế - ĐH Kinh tế TPHCM.

Khóa học của Giảng viên

ĐOÀN ĐỨC MINH