LÊ ĐẠI NGỌC

LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

LÊ ĐẠI NGỌC

Ông hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp, hàng không, tiếp thị … Từng nắm giữ các vị trí Giám đốc Kinh doanh/ Giám đốc Tiếp thị các công ty quốc tế/ quốc nội. Ông có sự am hiểu sâu sắc về ngành hàng tiêu dùng nhanh/ hàng công nghiệp/ sản phẩm kỹ thuật; có khả năng phát triển/ quản lý/ xây dựng, chăm sóc hệ thống phân phối các cấp.

Khóa học của Giảng viên

CCO - Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hà Nội >
CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hà Nội >
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp - CCO Online
Online >
Giám đốc Marketing chuyên nghiệp - CMO Online
Online >
Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp - CPO Online
Online >
Chính sách Marketing
Online >
Chính sách Marketing
7 bài học 699,000 VNĐ
Chiến Lược Marketing
Online >
Chiến Lược Marketing
20 bài học 699,000 VNĐ
LÊ ĐẠI NGỌC