LÊ NHƯ HIẾU

LÊ NHƯ HIẾU

Chuyên gia - Giảng viên

LÊ NHƯ HIẾU

  • Tiến sĩ Kinh tế Bulacan Sate University.
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Ông là Tiến sĩ Kinh tế Bulacan Sate University.
Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực thương mại và dịch vụ tại nhiều vị trí quan trọng trong kinh doanh, tiếp thị, quản lý khách hàng, phát triển nguồn nhân lực và điều hành tổ chức.
Hiện nay, ông là chuyên gia tư vấn cấp cao về kinh doanh, marketing và quản lý cho các tổ chức uy tín trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông được đánh giá cao trong các chương trình đào tạo: Đột phá để thành công, Kỹ năng lãnh đạo dành cho nhà quản lý, Xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả cao, Kỹ năng thuyết trình hiệu quả cao, Bán hàng đạt lợi thế…

Khóa học của Giảng viên

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
Hà Nội >
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
3/10/2022 3,200,000 VNĐ
Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO Online
Online >
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
28/10/2022 3,200,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
3/10/2022 1,800,000 VNĐ
Đột phá trong lãnh đạo
Hồ Chí Minh >
Đột phá trong lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 2,000,000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Hà Nội >
Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp - CCO Online
Online >
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - CHRO Online
Online >
Giám đốc Marketing chuyên nghiệp - CMO Online
Online >
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp
Hà Nội >
LÊ NHƯ HIẾU