LÊ QUANG HẠNH

LÊ QUANG HẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

LÊ QUANG HẠNH

Lê Quang Hạnh là một chuyên gia về quản trị, quản lý điều hành doanh nghiệp. Ông từng trải qua nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế. Hiện nay, ông đang là Phó Chủ tịch Tài chính & Kiểm soát, Tập đoàn Sản phẩm người tiêu dùng quốc tế và giảng dạy tại nhiều tổ chức uy tín. Lĩnh vực chuyên môn của ông: Lãnh đạo; Quản lý tài chính và kế toán; Dịch vụ khách hàng; Quản lý hệ thống ERP-SAP; Giao tiếp và Lập kế hoạch chiến lược. 

Khóa học của Giảng viên

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp
Hà Nội >
Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO Online
Online >
Đào tạo giảng viên nội bộ
Hồ Chí Minh >
Đào tạo giảng viên nội bộ
23/12/2022 5,800,000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Chiến lược cạnh tranh
Hồ Chí Minh >
Chiến lược cạnh tranh
Chưa có lịch khai giảng 1,200,000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
3/10/2022 1,800,000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng làm việc hiệu quả
16/9/2022 1,800,000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả
Chưa có lịch khai giảng 2,400,000 VNĐ
LÊ QUANG HẠNH