NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Chuyên gia - Giảng viên

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Khóa học của Giảng viên

CEO Toàn diện
Hà Nội >
CEO Toàn diện
29/05/2023 28,800,000 VNĐ
CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hà Nội >
CCO - Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hà Nội >
CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hà Nội >
CEO Toàn diện
Hồ Chí Minh >
CEO Toàn diện
18/03/2023 28,800,000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG