NGUYỄN TẤT THỊNH

NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia - Giảng viên

NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia chiến lược & xây dựng tổ chức.

Ông cũng là tác giả của những cuốn sách được giới doanh nhân quan tâm như:

  1. “Nghề Giám Đốc”, Nxb Chính trị Quốc Gia, 2002.
  2. “Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam”, Nxb Phụ Nữ, năm 2006.
  3. “Hành trình nhân sinh quan – Phản tỉnh trên đường trải nghiệm”, Nxb Thông tinh – Truyền thông, năm 2011.
  4. “Quản trị & lãnh đạo Tổ chức – Từ Giá trị đến Sức mạnh”, Nxb Đà Nẵng, năm 2020.

Khóa học của Giảng viên

CEO Toàn diện
Hà Nội >
CEO Toàn diện
20/11/2022 28,800,000 VNĐ
CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hà Nội >
CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp
Hà Nội >
CHRO - Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp
Hà Nội >
CCO - Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hà Nội >
CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hà Nội >
CEO Toàn diện
Hồ Chí Minh >
CEO Toàn diện
24/12/2022 28,800,000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán
Hà Nội >
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý
Hà Nội >
Rèn luyện văn phong của CEO
Hà Nội >
Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ
Hà Nội >
Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ
Chưa có lịch khai giảng 2,000,000 VNĐ
Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO Online
Online >
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân
Hồ Chí Minh >
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân
Chưa có lịch khai giảng 2,200,000 VNĐ
 Nghệ thuật đàm phán & thương lượng
Hồ Chí Minh >
Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý
Hồ Chí Minh >
Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý
Chưa có lịch khai giảng 2,000,000 VNĐ
NGUYỄN TẤT THỊNH