NGUYỄN XUÂN HẢI

NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên gia - Giảng viên

NGUYỄN XUÂN HẢI

Khóa học của Giảng viên

CEO Toàn diện
Hà Nội >
CEO Toàn diện
20/11/2022 28,800,000 VNĐ
CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hà Nội >
CHRO - Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp
Hà Nội >
CCO - Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hà Nội >
CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hà Nội >
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Hà Nội >
Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO Online
Online >
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Hồ Chí Minh >
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - CHRO Online
Online >
Quản trị nhân sự dành cho Lãnh đạo
Online >
Tuyển dụng và bổ dụng
Online >
Tuyển dụng và bổ dụng
11 bài học 899,000 VNĐ
NGUYỄN XUÂN HẢI