NGUYỄN XUÂN HẢI

NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên gia - Giảng viên

NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên gia Nguyễn Xuân Hải có hơn 20 năm hoạt động trong công tác nhân sự. Nguyên Giám đốc nhân sự (Human Resources Director ) tại Entertainment Vietnam Corp và Giám đốc nguồn nhân lực (CPO) tại Nghia nippers Corp.

Hiện nay, Giám Đốc Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam.

Khóa học của Giảng viên

CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hà Nội >
CHRO - Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp
Hà Nội >
CCO - Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hà Nội >
CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hà Nội >
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Hà Nội >
Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO Online
Online >
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Hồ Chí Minh >
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - CHRO Online
Online >
Quản trị nhân sự dành cho Lãnh đạo
Online >
Tuyển dụng và bổ dụng
Online >
Tuyển dụng và bổ dụng
11 bài học 899,000 VNĐ
NGUYỄN XUÂN HẢI