PHẠM HOÀNG NGÂN

PHẠM HOÀNG NGÂN

Chuyên gia - Giảng viên

PHẠM HOÀNG NGÂN

Chuyên gia về Quản lý Điều hành & Chuỗi cung ứng

Phó TGĐ Điều hành chuỗi cung ứng ICP Việt Nam

Khóa học của Giảng viên

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Nghiệp vụ quản lý kho
Hà Nội >
Nghiệp vụ quản lý kho
19/11/2022 3,200,000 VNĐ
PHẠM HOÀNG NGÂN