PHẠM VĂN CHÍNH

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia Phạm Văn Chính hiện là Giảng viên cao cấp thuộc Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI.

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Ông là một trong số rất ít những người nắm vững và có kinh nghiệm triển khai các công cụ quản lý nhân lực chuyên sâu như OTVR (Organization Talent Vitality Review), GPMS (Global Performance Management System), JE (Job Evaluation/ Job Band, Structure) by Mercer Approach. Ông đã thiết kế và giảng dạy các khóa học về Quản trị nguồn nhân lực dành cho cấp trưởng phòng & CEO. Đặc biệt là các khóa học nâng cao dành cho Giám đốc/Trưởng phòng nhân sự như: Hoạch định nguồn nhân lực, Kỹ thuật xây dựng thông tin công việc, Truyền thông nguồn nhân lực….

Khóa học của Giảng viên

CHRO - Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp
Hà Nội >
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Quản lý con người
Hà Nội >
Quản lý con người
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao
Hà Nội >
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự
Hà Nội >
Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO Online
Online >
Quản lý con người
Hồ Chí Minh >
Quản lý con người
28/12/2022 1,800,000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao
Hồ Chí Minh >
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự
Hồ Chí Minh >
Xem tướng tay để biết người
Hồ Chí Minh >
Xem tướng tay để biết người
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - CHRO Online
Online >
Văn hóa Doanh nghiệp
Online >
Văn hóa Doanh nghiệp
22 bài học 999,000 VNĐ
Chân dung nhà quản lý hiệu quả
Online >
Kỹ năng tạo động lực
Online >
Kỹ năng tạo động lực
10 bài học 699,000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Online >
Phương pháp trả lương 3P
Online >
Phương pháp trả lương 3P
14 bài học 899,000 VNĐ
Kỹ năng viết bản mô tả công việc
Online >
Quản lý sếp
Online >
Quản lý sếp
13 bài học 699,000 VNĐ
Quản lý nhân sự theo mô hình Respect
Online >
Nghề nhân sự
Online >
Nghề nhân sự
15 bài học 899,000 VNĐ
Thay đổi thói quen, thay đổi vận mệnh
Online >
Cẩm nang xây dựng KPI trong Doanh nghiệp
Online >
Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp
Online >
Kỹ năng giao việc và ủy quyền
Online >
Đào tạo và phát triển nhân viên
Online >
Nghệ thuật quản lý con người
Online >
Xây dựng cơ cấu tổ chức tinh gọn
Online >
Giải phóng lãnh đạo
Online >
Giải phóng lãnh đạo
11 bài học 999,000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người
Hà Nội >
Xem tướng tay để biết người
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
PHẠM VĂN CHÍNH