PHẠM VĂN PHỔ

PHẠM VĂN PHỔ

Chuyên gia - Giảng viên

PHẠM VĂN PHỔ

TS. Phạm Văn Phổ - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế & Kinh doanh Hà Nội thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.
Giảng viên cao cấp Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI.
Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp.

Ông nổi tiếng với vai trò là giảng viên các khóa đào tạo về nghệ thuật và nâng cao kỹ năng giao tiếp - một trong những yếu tố quan trọng mang lại hiệu quả trong công việc.

Khóa học của Giảng viên

CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hà Nội >
PHẠM VĂN PHỔ