TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Bà Tạ Thị Phước Thạnh là một chuyên gia về quản trị.

Bà có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia. Bà từng tham gia tư vấn cho nhiều tổng công ty , tập đoàn tại Việt Nam. Hiện tại bà là giảng viên cao cấp cho các chương trình đào tạo về quản lý, lãnh đạo, sản xuất, nhân sự và dịch vụ khách hàng tại các tổ chức uy tín như VCCI, World Bank, Asean…

Khóa học của Giảng viên

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
Hà Nội >
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
Sắp khai giảng 18,800,000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
Sắp khai giảng 18,800,000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp
Hà Nội >
Nghiệp vụ quản lý kho
Hà Nội >
Nghiệp vụ quản lý kho
22/04/2023 3,200,000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả
Hà Nội >
Kỹ năng làm việc hiệu quả
17/04/2023 2,200,000 VNĐ
 Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả
Hà Nội >
Đào tạo giảng viên nội bộ
Hồ Chí Minh >
Đào tạo giảng viên nội bộ
16/06/2023 6,800,000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
25/3/2023 3,200,000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
02/04/2023 1,800,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho
Hồ Chí Minh >
Nghiệp vụ quản lý kho
13/05/2023 3,200,000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng làm việc hiệu quả
14/04/2023 3,200,000 VNĐ
Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp - CCO Online
Online >
Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp - CPO Online
Online >
Kỹ năng làm việc hiệu quả
Online >
Kỹ năng làm việc hiệu quả
15 bài học 699,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho online
Online >
Nghiệp vụ quản lý kho online
17 bài học 899,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại online
Online >
TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH