TRẦN ĐÌNH THIÊN

TRẦN ĐÌNH THIÊN

Chuyên gia

TRẦN ĐÌNH THIÊN

Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, ông là người nổi tiếng với những nhận định về xu hướng nền kinh tế trong nước và thế giới đặc biệt đối với các hiệp định quốc tế.

Tại mỗi sự kiện, hội thảo các tham luận mà ông đưa ra luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội.

Cách nhìn, cách cảm và những phân tích sâu sắc của ông đã góp phần định hướng giúp các doanh nghiệp Việt Nam biết cách tận dụng tối đa những yếu tố thuận lợi của thời cuộc để cùng hội nhập thành công.

Khóa học của Giảng viên

CEO Toàn diện
Hà Nội >
CEO Toàn diện
25/9/2022 Liên hệ
CEO Toàn diện
Hồ Chí Minh >
CEO Toàn diện
25/6/2022 Liên hệ
TRẦN ĐÌNH THIÊN