TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN

TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN

Chuyên gia

TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Chuyên gia cao cấp văn phòng Chính phủ.

Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, người đã có nhiều đóng góp cho nền kinh tế thương mại của nước ta nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trong nhiều thập kỉ qua.

Ông là một chuyên gia mẫn cán luôn đồng hành, sát cánh cùng các doanh nghiệp Việt Nam.

Khóa học của Giảng viên

CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hà Nội >
CEO Toàn diện
Hồ Chí Minh >
CEO Toàn diện
25/6/2022 Liên hệ
TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN