Trương Thị Mai

Trương Thị Mai

Chuyên gia - Giảng viên

Trương Thị Mai

Chuyên gia Trương Thị Mai với 10 năm là Sales Manager & Trainer tại Công ty BHNT Prudential

Hiện nay, bà là Giám đốc chương trình bán hàng của Kas – Training & Coaching- Công ty huấn luyện và tư vấn tài năng Việt. Đồng tham gia đào tạo tại Kas & Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI với danh sách khách hàng hơn 100 Doanh nghiệp tại Việt Nam

Bà Chuyên khảo sát nhu cầu đào tạo thực tế, thiết kế tài liệu, giáo trình theo yêu cầu riêng của từng Doanh nghiệp.

Khóa học của Giảng viên

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả
Hồ Chí Minh >
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - CHRO Online
Online >
Giám đốc Marketing chuyên nghiệp - CMO Online
Online >
Bán hàng và chăm sóc khách hàng
Online >
Bán hàng và chăm sóc khách hàng
10 bài học 699,000 VNĐ
Quản lý con người - Bản Online
Online >
Quản lý con người - Bản Online
10 bài học 999,000 VNĐ
Quản trị cảm xúc
Online >
Quản trị cảm xúc
11 bài học 699,000 VNĐ
Đàm phán và thương lượng
Online >
Đàm phán và thương lượng
13 bài học 699,000 VNĐ
Trương Thị Mai