VŨ CÔNG TY

VŨ CÔNG TY

Chuyên gia - Giảng viên

VŨ CÔNG TY

Là giảng viên gắn bó với Tổ chức Giáo dục Đào Tạo PTI, PGS.TS Vũ Công Ty cũng là Nguyên Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp - Học viện Tài chính. Ông còn được biết đến với vai trò là chuyên gia tư vấn tài chính cho các tập đoàn lớn.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và tư vấn về quản trị chiến lược tài chính, quản trị rủi ro, thẩm định dự án đầu tư, phân tích tài chính doanh nghiệp, PGS.TS Vũ Công Ty luôn mang đến cho các nhà quản lý doanh nghiệp những bài giảng thiết thực, hữu ích nhất.

Khóa học của Giảng viên

CEO Toàn diện
Hà Nội >
CEO Toàn diện
26/07/2021 Liên hệ
CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hà Nội >
CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp
Hà Nội >
CEO Toàn diện
Hồ Chí Minh >
CEO Toàn diện
09/10/2021 Liên hệ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Tài chính dành cho Lãnh đạo
Hà Nội >
Tài chính dành cho Lãnh đạo
22/10/2021 2,000,000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính
Hà Nội >
Phân tích báo cáo tài chính
08/09/2021 2,000,000 VNĐ
Quản trị dòng tiền
Hà Nội >
Quản trị dòng tiền
18/08/2021 1,800,000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo
Hồ Chí Minh >
Tài chính dành cho Lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 2,400,000 VNĐ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp
Hồ Chí Minh >
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 1,200,000 VNĐ
Quản trị dòng tiền
Hồ Chí Minh >
Quản trị dòng tiền
Chưa có lịch khai giảng 1,200,000 VNĐ
VŨ CÔNG TY