Đào tạo và phát triển nhân viên

dao_tao_va_phat_trien_nhan_vien

Trước sự thay đổi lớn của môi kinh doanh toàn cầu, đào tạo và phát triển nhân viên là một trong những biện pháp tích cực tăng khả năng thích ứng và cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hoạt động này cung cấp nguồn vốn nhân sự chất lượng cao, đây được coi là một vũ khí chiến lược của tổ chức.

Đào tạo và phát triển nhân viên sẽ góp phần thực hiện tốt chiến lược chung về nhân sự của một doanh nghiệp. Một số nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả của những nhân viên mới được đào tạo ngang bằng với những nhân viên có kinh nghiệm. Đồng thời Đào tạo tạo ra một nguồn năng lực hiện tại và tương lai cho tổ chức. Ngày càng có nhiều bằng chứng kinh tế chứng tỏ rằng việc đầu tư cho Đào tạo gắn liền với khả năng sinh lợi lâu dài và bền vững cho tổ chức.

Khóa học “Đào tạo và Phát triển Nhân sự” sẽ giúp bạn xây dựng được lộ trình đào tạo nhân sự phù hợp với doanh nghiệp. 

Đối tượng chương trình
  • Ban lãnh đạo công ty, trưởng nhóm các phòng ban trong công ty (Marketing, Nhân sự, Kinh doanh, Sản xuất...)
  • Các cá nhân đang phụ trách mảng đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp.
Mục tiêu chương trình
  • Hiểu được tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân viên 
  • Nắm được các hình thức đào tạo trong doanh nghiệp 
  • Nắm được các quy trình và mô hình đào tạo nhân viên 
  • Các bước thực hiện trong quá trình đào tạo nhân viên 
giang-vien PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Đào tạo và phát triển nhân viên - Khóa học CEO