Phát triển năng lực Lãnh đạo

nang-luc-lanh-dao

Lãnh đạo vừa là khoa học vừa là nghệ thuật quan trọng nhất trong quản trị nhân sự. Đó là một quá trình TẠO ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC, người lãnh đạo tác động đến nhân viên cấp dưới làm việc tự giác, nhằm đạt mục tiêu mong muốn. 

Lãnh đạo là tập trung giải quyết vấn đề, định hướng mục tiêu chiến lược, tạo ảnh hưởng và thúc đẩy động lực làm việc bằng quyền lực cá nhân tác động đến người khác.

Mỗi người khác nhau có tính cách khác nhau, nếu bạn làm sếp đừng cố gắng thay đổi người khác theo ý mình mà hãy thay đổi phương pháp của mình phù hợp với họ.

Chương trình đào tạo “Phát triển năng lực lãnh đạo” nằm trong hệ thống chương trình CEO online sẽ mang đến cho bạn những kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất dành cho một CEO trong thời đại hội nhập hiện nay. 

Đối tượng chương trình
  • Ban lãnh đạo và Quản lý doanh nghiệp
  • Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong doanh nghiệp
  • Các cá nhân mong muốn học tập để nâng cao kỹ năng lãnh đạo
Mục tiêu chương trình
  • Cung cấp cho học viên những nền tảng của nhà lãnh đạo.
  • Sự khác nhau giữa chức năng Quản lý và chức năng Lãnh đạo là gì.
  • Phân tích những ví dụ điển hình trong các tình huống cụ thể.
  • Xây dựng phong cách lãnh đạo phù hợp với bản thân. 
  • Trang bị những kỹ năng lãnh đạo thành công như thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch hành động, động viên đánh giá nhân sự…
giang-vien HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Phát triển năng lực Lãnh đạo - Khóa học CEO