Quản trị nhân sự dành cho Lãnh đạo

Quan_Tri_Nhan_Su_Danh_Cho_Lanh_dao

Nhân sự đóng vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, tạo nên sự phát triển cũng như văn hóa của doanh nghiệp. Để nhân sự phát huy hết khả năng của mình, được đặt vào đúng vị trí, ban lãnh đạo cần có khả năng quản trị nhân sự.

Đây luôn là bài toán khá phức tạp với mỗi doanh nghiệp, đòi hỏi người lãnh đạo phải trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng quan trọng để xây dựng tốt hệ thống quản trị nhân sự, giúp thúc đẩy hiệu quả làm việc và sự gắn bó với công ty của mỗi nhân viên.

Đối tượng chương trình
  • Lãnh đạo các doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc...
  • Chuyên viên nhân sự mong muốn nâng cao bản thân.
  • Các cấp quản lý mong muốn trang bị những kiến thức và kỹ năng về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Mục tiêu chương trình
  • Hiểu rõ vai trò của người lãnh đạo trong quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  • Xây dựng và sử dụng, phát triển các công cụ quản lý nguồn nhân lực hiệu quả.
  • Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến quản trị nhân sự.
  • Xây dựng được các phương pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên, thúc đẩy họ gắn bó với công ty.
  • Trau dồi kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
giang-vien NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Quản trị nhân sự dành cho Lãnh đạo - Khóa học CEO