Quản trị rủi ro

quan-tri-rui-ro

Hoạt động của một doanh nghiệp luôn đứng trước nhiều nguy cơ rủi ro. Rủi ro có thể đến từ con người, đến từ hoạt động sản xuất, từ uy tín đối với khách hàng, từ quy trình, từ tài chính hay công nghệ, môi trường… Nhận diện được rủi ro rất quan trọng nhưng quan trọng hơn nữa là xử lý rủi ro. 

Khóa học “Quản trị rủi ro” sẽ đưa đến cho bạn các giải pháp để đương đầu với rủi ro như: ước tính rủi ro, quản trị rủi ro, cái tiến nguồn lực hiện tại, đầu tư vào những nguồn lực mới… từ đó có thể duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, hạn chế các thiệt hại cho công ty. 

Đối tượng chương trình
  • Ban lãnh đạo các doanh nghiệp.
  • Trưởng phó các phòng ban đặc biệt là bộ phận phụ trách các vấn đề về rủi ro của doanh nghiệp.
  • Các cá nhân mong muốn tìm hiểu về rủi ro để phục vụ cho công việc.
Mục tiêu chương trình
  • Nhận diện được các rủi ro trong kinh doanh 
  • Hiểu được vì sao cần phải quản trị rủi ro
  • Nắm được các phương pháp quản trị rủi ro
  • Nắm được quy trình xây dựng hệ thống rủi ro
giang-vien Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Quản trị rủi ro - Khóa học CEO