Quản trị tài chính dành cho Lãnh đạo

Quan_Tri_Tai_Chinh_Danh_cho_Lanh_dao

Tài chính doanh nghiệp là các hoạt động có liên quan đến việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Từ đó, quản trị tài chính doanh nghiệp được hiểu là việc đưa ra các quyết định liên quan tới tài chính của mỗi công ty. Đó có thể là những kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn, nhằm đáp ứng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để hoạt động, mỗi doanh nghiệp cần phải huy động được một lượng tiền tệ nhất định, phục vụ cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguyên vật liệu,… Tuy nhiên, các khoản tiền tệ được sử dụng ra sao, đầu tư như thế nào; các cách huy động nguồn vốn; số tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh, là những câu hỏi… khiến các nhà quản lý đau đầu. 

 Khóa học “Quản trị tài chính dành cho Lãnh đạo” được xây dựng sẽ giải đáp các câu hỏi đó.

Đối tượng chương trình
  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận … trong doanh nghiệp
  • Lãnh đạo, nhân viên phòng Tài chính các doanh nghiệp
  • Bất cứ cá nhân nào quan tâm đến lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
Mục tiêu chương trình
  • Hiểu rõ tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp là gì
  • Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính doanh nghiệp 
  • Nắm được cách thức huy động vốn, các loại nguồn vốn và cách sử dụng vốn hiệu quả
  • Biện pháp xoay sở khi thiếu hụt dòng tiền
giang-vien Nguyễn Công Hiệp

Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Quản trị tài chính dành cho Lãnh đạo - Khóa học CEO