Tổng quan và ứng dụng DiSC trong quản lý nhân sự

Tong_Quan_Va_Ung_Dung_DiSC_Trong_Quan_Ly_Nhan_Su

DISC là công cụ tự nhận diện tính cách của mỗi người cũng như của đối phương để có cách giao tiếp phù hợp nhất. Công cụ này giúp người lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp biết cách bố trí nhân lực làm việc hiệu quả, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quản lý xung đột, tuyển dụng nhân sự phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp, đào tạo và huấn luyện nhân sự hợp lý.

Tuy nhiên, để ứng dụng trong vận hành doanh nghiệp, các nhà quản lý cần tìm hiểu sâu về công cụ này. 

Đối tượng chương trình
  • Trưởng, phó phòng nhân sự tại các doanh nghiệp.
  • Cán bộ phòng nhân sự hoặc những cán bộ đang công tác có liên quan đến lĩnh vực nhân sự
  • Các cán bộ được đề bạt lên làm trưởng, phó phòng nhân sự
  • Các cá nhân đang có nhu cầu chuyển đổi công việc làm nhân sự.
Mục tiêu chương trình
  • Cung cấp kiến thức về ứng dụng DiSC.
  • Hiểu rõ ứng dụng DiSC.
  • Ứng dụng thành thạo công cụ DiSC vào công tác quản lý nhân sự.
giang-vien PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Tổng quan và ứng dụng DiSC trong quản lý nhân sự - Khóa học CEO