Xây dựng hệ thống quản trị công ty

Xay_Dung_He_Thong_Quan_Tri_Cong_Ty

Quản trị công ty là một hệ thống các thiết chế, chính sách, luật lệ nhằm định hướng, vận hành và kiểm soát công ty. Quản trị công ty cũng bao hàm mối quan hệ giữa nhiều bên, không chỉ trong nội bộ công ty cổ phần như các cổ đông, ban giám đốc điều hành, hội đồng quản trị mà còn những bên có lợi ích liên quan bên ngoài công ty: cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác kinh doanh và cả môi trường, cộng đồng, xã hội. Cơ chế này được xây dựng và liên tục cải tiến.

Việc xây dựng hệ thống quản trị phù hợp, hiệu quả có vai trò quan trọng đối với sự phát triển tổng thể của công ty. Vì vậy, khóa học “Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Công Ty” nhằm giải đáp những băn khoăn, bổ sung kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm cho các nhà quản lý trong vấn đề này.

Đối tượng chương trình
  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những người quan tâm tới hệ thống quản trị công ty.
Mục tiêu chương trình
  • Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về xây dựng hệ thống quản trị công ty và vận dụng hiệu quả vào doanh nghiệp của mình.
  • Nắm được các chức năng quản trị; cách thức tổ chức các nguồn lực
  • Biết phân tích nguồn lực và tài chính; bối cảnh văn hóa doanh nghiệp
  • Nắm được cấu trúc quản lý của hệ thống, phong cách lãnh đạo
  • Áp dụng hiệu quả và thành công trong doanh nghiệp của mình.
giang-vien Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Xây dựng hệ thống quản trị công ty - Khóa học CEO