CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

cfo-ha-noi

Trong những năm gần đây, vai trò của Giám đốc Tài chính (CFO) tại các doanh nghiệp trên thế giới đã phát triển từ chức năng kế toán và kiểm soát tài chính truyền thống đến việc trở thành người đồng hành quan trọng của CEO. Trên thực tế, nhiều CFO thành công sau đó đã trở thành CEO.

CFO thời hiện đại được giao nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng và hỗ trợ chiến lược kinh doanh của tổ chức. CFO sẽ tham gia sâu vào việc hoạch định các chính sách và các chiến lược tài chính, đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp. Ở thời điểm khủng hoảng và suy thoái kinh tế hiện nay, giữa những khó khăn tài chính ở cả môi trường kinh tế vĩ mô lẫn trong phạm vi doanh nghiệp, CFO có vai trò quyết định trong chiến lược kiểm soát dòng tiền, quản trị rủi ro, từng bước hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Có thể nói, công việc của một CFO thời đại mới vừa đa diện, vừa thách thức nhưng cũng rất đáng làm, đáng cống hiến.

Để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe trong việc quản lý cấu trúc tài chính và giám sát hiệu quả tài chính của một CFO hiện đại, chương trình "CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp" dựa trên những nghiên cứu học thật chuyên sâu và kinh nghiệm có được từ thực tiễn.

Chương trình cung cấp nền tảng thuận lợi giúp người học tiếp thu khối lượng lớn kiến thức chuyên ngành và kỹ năng cần thiết của một CFO, đồng thời trực tiếp thảo luận cùng các chuyên gia, bạn học về nhiều vấn đề đương đại liên quan đến chủ đề tài chính doanh nghiệp.

Đối tượng chương trình
  • Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp;
  • Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc Tài chính trong tương lai
  • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám Đốc Tài chính;
  • Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp;
  • Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc);
Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai.
  • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO cần phải có
  • Biết được CFO chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO);

STT

CHUYÊN ĐỀ/ SUBJECT

Thời lượng

Buổi

Tiết

01

Chân dung CFO

- Vai trò, vị trí của giám đốc tài trong bộ máy tổ chức Doanh nghiệp;

- Các công cụ tài chính của doanh nghiệp;

- Các tiền đề và quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.

02

08

02

Tổ chức tài chính doanh nghiệp

- Kế toán và tài chính;

- Chức năng nhiệm vụ và tổ chức công tác tài chính.

01

04

03

Kế toán tài chính

- Tổ chức kế toán tài chính doanh nghiệp

- Giới thiệu chuẩn mực kế toán

04

16

04

Thuế và các chính sách Thuế

 

02

08

05

Luật tài chính

02

08

06

Phân tích tài chính doanh nghiệp & chiến lược tài chính doanh nghiệp

03

12

07

Giá trị thời gian của tiền

- Giá trị thời gian của tiền;

- Giá trị tương lai và giá trị hiện tại;

- Sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu trong việc ra quyết định tài chính.

01

04

08

Quản trị dòng tiền

- Phân tích 3 dòng tiền trong doanh nghiệp

- Xác định dòng tiền ra - vào & dòng tiền dành cho 2 nhà đầu tư (FCFF)

- Quản trị dòng tiền

- Lập kế hoạch dòng tiền

02

08

09

Quyết định đầu tư vốn (thẩm định dự án đầu tư)

- Dòng tiền của dự án đầu tư;

- Các nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án đầu tư;

- Các phương pháp đánh giá và  lựa chọn dự án đầu tư;

- Tác động của vay nợ tới hiệu quả dự án đầu tư.

02

08

10

Hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp

- Phân tích hòa vốn và ý nghĩa;

- Tác động của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận của doanh nghiệp;

- Đòn bẩy và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh;

- Đòn bẩy tài chính và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính.

02

08

11

Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức

- Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp;

- Quy định phân phối lợi nhuận của công ty mà Nhà nước làm chủ sở hữu;

- Các hình thức & chính sách cổ tức của công ty cổ phần;

- Quy trình chi trả cổ tức của công ty.

02

08

12

Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

- Tổng quan về lập kế hoạch tài chính;

- Các công cụ và phương pháp lập kế hoạch tài chính;

- Tình huống lập kế hoạch tài chính.

01

04

13

Smalltalk: chuyển đổi số trong doanh nghiệp

01

04

14

Hội thảo kinh tế & kinh doanh

02

08

15

Tổng kết & Trao “Chứng nh Tốt Nghiệp”

01

04

 

Tổng cộng

28

112

KHÓA HỌC  THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ THỜI GIAN

Giám đốc tài chính chuyên nghiệp -

CFO 65

03 tháng

9/12/2022

vào sau học bù

Liên hệ nhận ưu đãi:

096 9949 356

Thứ 6-7 18h00 – 21h00

Giám đốc tài chính chuyên nghiệp -

CFO 66

03 tháng 17/5/2023

Liên hệ nhận ưu đãi:

096 9949 356

Thứ 4-5 18h00 – 21h00

Giám đốc tài chính chuyên nghiệp -

CFO 67

03 tháng 16/9/2023

Liên hệ nhận ưu đãi:

096 9949 356

Thứ 7

8h30-11h30

và 13h30-16h30

Giám đốc tài chính chuyên nghiệp -

CFO 68

03 tháng 10/1/2024

Liên hệ nhận ưu đãi:

096 9949 356

Thứ 4-5 18h00 – 21h00

 

giang-vien NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia - Giảng viên

giang-vien VŨ CÔNG TY

Chuyên gia - Giảng viên

giang-vien NGUYỄN VĂN PHỤNG

Chuyên gia - Giảng viên

giang-vien VŨ VĂN NINH

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00

CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp - Khóa học CEO