Xây dựng bản mô tả công việc

ban-mo-ta-cong-viec

Bản mô tả công việc sẽ mang đến những lợi ích gì? Thứ nhất giúp bạn hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nhân sự kế cận, thứ hai là cơ sở để bạn lựa chọn ứng viên trong quá trình tuyển dụng, thứ ba là để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên và trả mức lương thưởng xứng đáng… Bản mô tả công việc cũng góp phần vào việc xây dựng các quy trình, chính sách để định hướng các hoạt động mang tính khách quan liên quan đến con người.

Chương trình đào tạo “Mô tả công việc” được xây dựng với sự giảng dạy của chuyên gia nhân sự hàng đầu sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những giá trị của bản mô tả công việc, giúp bạn xây dựng và áp dụng hiệu quả vào công việc.

Đối tượng chương trình

- Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc nhân sự, trưởng bộ phận nhân sự, trưởng phòng tổ chức hành chính, chuyên viên nhân sự ... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn tìm hiểu về bản mô tả công việc.

Mục tiêu chương trình

- Biết được cách phân tích công việc và bản mô tả công việc
- Nắm được quy trình viết bản mô tả công việc
- Biết cách thu thập thông tin để viết bản mô tả công việc
- Nắm được các kỹ thuật trong viết bản mô tả công việc
- Ứng dụng bản mô tả công việc vào thực tế

TT

Nội dung chi tiết

Phần 1

Giới thiệu về phân tích công việc và bản mô tả công việc

 • Giới thiệu về bản mô tả công việc
 • Xác định chức năng của vị trí/ công việc

Phần 2

Quy trình viết bản mô tả công việc

 

 

 • Phát triển trách nhiệm cho từng chức năng công việc
 • Phát triển nhiệm vụ - công việc cụ thể cho từng trách nhiệm
 • Thực hành xây dựng chức năng/ trách nhiệm và nhiệm vụ cho vị trí mà mình đang thực hiện hoặc đang quản lý
 • Phạm vi quyền hạn
 • Các mối quan hệ trong công việc
 • Các quy trình cần tuân thủ. Mức độ phức tạp của việc ra quyết định
 • Thực hành xây dựng quyền hạn, các mối quan hệ, quy trình tuân thủ.
 • Xác định tiêu chuẩn kết quả công việc: Định tính và định lượng
 • Xác định kiến thức, kỹ năng, tố chất cần thiết
 • Thực hành xây dựng quyền hạn, các mối quan hệ, quy trình tuân thủ.

Phần 3

Thu thập thông tin để viết bản mô tả công việc

 

 

 • Các nguồn thông tin để viết MTCV
 • Phương pháp thu thập thông tin: quan sát, phỏng vấn, dùng bảng câu hỏi…

Phần 4

Kỹ thuật viết bản mô tả công việc

 

 • Một vài cách viết mô tả công việc
 • Giới thiệu các kỹ thuật viết bản mô tả

Phần 5

Ứng dụng của bản mô tả công việc

 

 • Tuyển dụng, phân công, giao việc, đánh giá vị trí công việc, quản lý thành tích công việc, trả công, khen thưởng

Phần 6

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

 • Thực hành
KHÓA HỌC  THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ THỜI GIAN
Xây dựng bản mô tả công việc   Chưa có lịch khai giảng      

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00

Xây dựng bản mô tả công việc - Khóa học CEO