Chinh phục nghệ thuật thuyết trình

Chinh phục nghệ thuật thuyết trình

Tựa sách: Chinh phục nghệ thuật thuyết trình
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lĩnh vực: Cuộc sống
Năm xuất bản: 2021
Số trang: trang
Giá bán: 350,000 VNĐ
Sách có bán tại: Liên hệ