Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý

Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý

Tựa sách: Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý
Tác giả: Đỗ Hoàng Toàn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lĩnh vực: Sách Quản lý
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 420 trang
Giá bán: 118,000 VNĐ
Sách có bán tại: Thư viện PTI