Mô hình chất lượng dịch vụ trong bán lẻ

Mô hình chất lượng dịch vụ trong bán lẻ

Tựa sách: Mô hình chất lượng dịch vụ trong bán lẻ
Tác giả: TS Đào Xuân Khương
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lĩnh vực: Bán lẻ
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 192 trang
Giá bán: 52,000 VNĐ
Sách có bán tại: Thư viện PTI