Quản Trị &  Lãnh Đạo Tổ Chức: Từ Giá Trị Đến Sức Mạnh

Quản Trị & Lãnh Đạo Tổ Chức: Từ Giá Trị Đến Sức Mạnh

Tựa sách: Quản Trị & Lãnh Đạo Tổ Chức: Từ Giá Trị Đến Sức Mạnh
Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lĩnh vực: Kinh doanh
Năm xuất bản: 2021
Số trang: trang
Giá bán: 500,000 VNĐ
Sách có bán tại: Thư viện PTI