Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo T2

Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo T2

Tựa sách: Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo T2
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lĩnh vực: Marketing
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 454 trang
Giá bán: 176,000 VNĐ
Sách có bán tại: Thư viện PTI