Xây Dựng Và Quản Lý Kế Hoạch Marketing Cho SMES - Từ Quản Lý Tới Thực Thi

Xây Dựng Và Quản Lý Kế Hoạch Marketing Cho SMES - Từ Quản Lý Tới Thực Thi

Tựa sách: Xây Dựng Và Quản Lý Kế Hoạch Marketing Cho SMES - Từ Quản Lý Tới Thực Thi
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lĩnh vực: Marketing
Năm xuất bản: 2020
Số trang: trang
Giá bán: 430,000 VNĐ
Sách có bán tại: Thư viện PTI