Quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro
7 bài học 999,000 VNĐ
Quản trị cuộc đời
Quản trị cuộc đời
Chưa có lịch khai giảng 1,200,000 VNĐ
Quản trị dòng tiền
Quản trị dòng tiền
28/10/2022 1,800,000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Quản trị dòng tiền
Quản trị dòng tiền
23/9/2022 1,800,000 VNĐ
Tư tưởng về quản trị
Tư tưởng về quản trị
10 bài học 999,000 VNĐ
Hệ thống quản trị
Hệ thống quản trị
10 bài học 999,000 VNĐ
Quản trị cảm xúc
Quản trị cảm xúc
11 bài học 699,000 VNĐ