do-quoc-quyen

Liên hệ

ĐỖ QUỐC QUYỀN

Chuyên gia - Giảng viên
Giảng viên trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Phúc Vinh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Giới thiệu

Giảng viên trường Đại học tài chính - Ngân hàng Hà Nội.

Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Phúc Vinh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Chuyên gia tư vấn luật cho các doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm và chuyên môn sâu nhiều năm qua Luật sư Đỗ Quốc Quyền đã đào tạo nhiều thế hệ học viên và tư vấn luật pháp giúp nhiều doanh nghiệp phát triển bền vững.

Khóa học của giảng viên