Đào tạo online

STT Khóa học Giảng viên Học phí Hình thức
1 Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO Online Đội ngũ giảng viên 4,400,000 VNĐ Học mãi mãi
2 Giám đốc Marketing chuyên nghiệp - CMO Online Đội ngũ giảng viên 3,400,000 VNĐ Học mãi mãi
3 Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - CHRO Online Đội ngũ giảng viên 3,400,000 VNĐ Học mãi mãi
4 Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp - CCO Online Đội ngũ giảng viên 3,400,000 VNĐ Học mãi mãi
5 Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp - CPO Online Đội ngũ giảng viên 3,400,000 VNĐ Học mãi mãi
6 Chân dung của một CEO Dương Ngọc Dũng 999,000 VNĐ Học mãi mãi
7 Văn hóa Doanh nghiệp PHẠM VĂN CHÍNH 999,000 VNĐ Học mãi mãi
8 Chân dung nhà quản lý hiệu quả PHẠM VĂN CHÍNH 999,000 VNĐ Học mãi mãi
9 Chiến lược cạnh tranh theo mô hình Michael Porter Dương Ngọc Dũng 999,000 VNĐ Học mãi mãi
10 Nghệ thuật lãnh đạo Dương Ngọc Dũng 999,000 VNĐ Học mãi mãi
11 Phát triển năng lực Lãnh đạo HỒ MINH CHÍNH 999,000 VNĐ Học mãi mãi
12 Quản trị rủi ro Dương Ngọc Dũng 999,000 VNĐ Học mãi mãi
13 Phương pháp và nghệ thuật Thương lượng - Đàm phán NGUYỄN TẤT THỊNH 999,000 VNĐ Học mãi mãi
14 Xây dựng tổ chức bán hàng hiệu quả cao PHẠM VĂN CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
15 Nhân tướng học trong công việc và trong cuộc sống PHẠM VĂN CHÍNH 899,000 VNĐ Học mãi mãi
16 12 tuyệt chiêu bán hàng của Salesman xuất sắc NGUYỄN NGOAN 699,000 VNĐ Học mãi mãi
17 Kỹ năng hợp tác và xây dựng tinh thần làm việc nhóm Dương Ngọc Dũng 699,000 VNĐ Học mãi mãi
18 Kỹ năng làm việc hiệu quả TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
19 Kỹ năng tạo động lực PHẠM VĂN CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
20 Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên LÊ NHƯ HIẾU 699,000 VNĐ Học mãi mãi
21 Kỹ năng bán hàng hiệu quả HỒ MINH CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
22 Bán hàng và chăm sóc khách hàng Trương Thị Mai 699,000 VNĐ Học mãi mãi
23 Tư duy marketing khác biệt trong kỷ nguyên số 4.0 NGUYỄN NGOAN 699,000 VNĐ Học mãi mãi
24 Tạo động lực cho nhân viên thông qua ủy thác công việc KIỂU THỊ KIM HOÀN 899,000 VNĐ Học mãi mãi
25 Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng PHẠM VĂN CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
26 Phương pháp trả lương 3P PHẠM VĂN CHÍNH 899,000 VNĐ Học mãi mãi
27 Kaizen và 5S LÊ ĐÌNH TIẾN 899,000 VNĐ Học mãi mãi
28 Quản trị nhân sự dành cho Lãnh đạo NGUYỄN XUÂN HẢI 899,000 VNĐ Học mãi mãi
29 Chính sách Marketing LÊ ĐẠI NGỌC 699,000 VNĐ Học mãi mãi
30 Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung - Online Đội ngũ giảng viên 2,600,000 VNĐ Học mãi mãi
31 Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp - Online NGUYỄN LÂM TUẤN 899,000 VNĐ Học mãi mãi
32 Trưởng phòng Kinh doanh NGUYỄN LÂM TUẤN 699,000 VNĐ Học mãi mãi
33 11 chiến thuật để thành công trong đàm phán kinh doanh hiện đại 999,000 VNĐ Học mãi mãi
34 Kỹ năng viết bản mô tả công việc PHẠM VĂN CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
35 Đàm phán trong kinh doanh Dương Ngọc Dũng 699,000 VNĐ Học mãi mãi
36 Nghệ thuật đàm phán HỒ MINH CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
37 Tạo động lực và quản lý đội ngũ NGUYỄN NGOAN 999,000 VNĐ Học mãi mãi
38 Quản lý chi phí Nguyễn Công Hiệp 899,000 VNĐ Học mãi mãi
39 Quản lý dòng tiền Nguyễn Công Hiệp 899,000 VNĐ Học mãi mãi
40 Quản trị tài chính dành cho Lãnh đạo Nguyễn Công Hiệp 899,000 VNĐ Học mãi mãi
41 Quản trị kế toán dành cho Lãnh đạo Nguyễn Công Hiệp 899,000 VNĐ Học mãi mãi
42 Xây dựng hệ thống quản trị công ty Dương Ngọc Dũng 999,000 VNĐ Học mãi mãi
43 Tư tưởng về quản trị Dương Ngọc Dũng 999,000 VNĐ Học mãi mãi
44 Những mô hình quản trị kinh điển Dương Ngọc Dũng 999,000 VNĐ Học mãi mãi
45 Hệ thống quản trị Dương Ngọc Dũng 999,000 VNĐ Học mãi mãi
46 Quản lý kênh phân phối NGUYỄN NGOAN 699,000 VNĐ Học mãi mãi
47 Quản trị và phát triển kênh phân phối NGUYỄN LÂM TUẤN 699,000 VNĐ Học mãi mãi
48 Tuyển dụng và bổ dụng NGUYỄN XUÂN HẢI 899,000 VNĐ Học mãi mãi
49 Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại online HỒ MINH CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
50 15 câu hỏi vàng trong xây dựng hệ thống lương thưởng PHẠM VĂN CHÍNH 899,000 VNĐ Học mãi mãi
51 Cẩm nang xây dựng KPI trong Doanh nghiệp PHẠM VĂN CHÍNH 899,000 VNĐ Học mãi mãi
52 Quản lý sếp PHẠM VĂN CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
53 Quản lý nhân sự theo mô hình Respect PHẠM VĂN CHÍNH 899,000 VNĐ Học mãi mãi
54 Cẩm nang xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc PHẠM VĂN CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
55 Nghề nhân sự PHẠM VĂN CHÍNH 899,000 VNĐ Học mãi mãi
56 Nghiệp vụ quản lý kho online TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH 899,000 VNĐ Học mãi mãi
57 Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp PHẠM VĂN CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
58 Thay đổi thói quen, thay đổi vận mệnh PHẠM VĂN CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
59 12 bí quyết đánh vào tâm lý tình cảm của khách hàng 699,000 VNĐ Học mãi mãi
60 Quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại LÊ ĐẠI NGỌC 699,000 VNĐ Học mãi mãi
61 Quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại NGUYỄN NGOAN 699,000 VNĐ Học mãi mãi
62 Chiến Lược Marketing LÊ ĐẠI NGỌC 699,000 VNĐ Học mãi mãi
63 Marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Dương Ngọc Dũng 699,000 VNĐ Học mãi mãi
64 Doanh nhân tự tin nói chuyện trước công chúng Đỗ Phương Thảo 699,000 VNĐ Học mãi mãi
65 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
66 Kỹ năng quản lý mâu thuẫn và xung đột theo mô hình DISC PHẠM VĂN CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
67 Tổng quan và ứng dụng DiSC trong quản lý nhân sự PHẠM VĂN CHÍNH 899,000 VNĐ Học mãi mãi
68 Trình bày thuyết phục và hiệu quả Dương Ngọc Dũng 699,000 VNĐ Học mãi mãi
69 Kỹ năng bán hàng qua điện thoại online TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
70 Kỹ năng giao việc và ủy quyền PHẠM VĂN CHÍNH 699,000 VNĐ Học mãi mãi
71 Đào tạo và phát triển nhân viên PHẠM VĂN CHÍNH 899,000 VNĐ Học mãi mãi
72 Công cụ đo lường - Chỉ số ngưỡng mộ của nhân viên PHẠM VĂN CHÍNH 899,000 VNĐ Học mãi mãi
73 Công cụ đo lường - Chỉ số gắn bó của nhân viên PHẠM VĂN CHÍNH 899,000 VNĐ Học mãi mãi
74 Công cụ đo lường - Chỉ số đóng góp giá trị của nguồn Nhân lực vào Tổ chức Đội ngũ giảng viên 899,000 VNĐ Học mãi mãi
75 Dự báo thị trường & Xây dựng kế hoạch bán hàng NGUYỄN NGOAN 699,000 VNĐ Học mãi mãi
76 Công cụ đo lường - Chỉ số hiệu quả tuyển dụng PHẠM VĂN CHÍNH 999,000 VNĐ Học mãi mãi
77 Tổ chức sản xuất với các mô hình quản lý tiên tiến Trương Minh Cảnh 899,000 VNĐ Học mãi mãi
78 Quản lý con người - Bản Online Trương Thị Mai 999,000 VNĐ Học mãi mãi
79 Building global brand Dương Ngọc Dũng 999,000 VNĐ Học mãi mãi
80 International marketing Dương Ngọc Dũng 999,000 VNĐ Học mãi mãi
81 Marketing căn bản và sáng tạo 699,000 VNĐ Học mãi mãi
82 Nghệ thuật quản lý con người PHẠM VĂN CHÍNH 899,000 VNĐ Học mãi mãi
83 Quản trị cảm xúc Trương Thị Mai 699,000 VNĐ Học mãi mãi
84 Đàm phán và thương lượng Trương Thị Mai 699,000 VNĐ Học mãi mãi
85 Truyền thông và giao tiếp trong kinh doanh Dương Ngọc Dũng 699,000 VNĐ Học mãi mãi
86 Xây dựng cơ cấu tổ chức tinh gọn PHẠM VĂN CHÍNH 999,000 VNĐ Học mãi mãi
87 Nghề chăm sóc khách hàng NGUYỄN LÂM TUẤN 699,000 VNĐ Học mãi mãi
88 Tổ chức hoạt động bộ phận Marketing trong doanh nghiệp LÊ ĐẠI NGỌC 699,000 VNĐ Học mãi mãi
89 Nghiên cứu và phân tích thị trường NGUYỄN LÂM TUẤN 699,000 VNĐ Học mãi mãi
90 Giải phóng lãnh đạo PHẠM VĂN CHÍNH 999,000 VNĐ Học mãi mãi
91 Xây dựng & quản trị thương hiệu Dương Ngọc Dũng 899,000 VNĐ Học mãi mãi
92 Lãnh đạo trong thời đại toàn cầu hóa Dương Ngọc Dũng 999,000 VNĐ Học mãi mãi
93 Hoạch định và quản lý 4M Trương Minh Cảnh 899,000 VNĐ Học mãi mãi
94 Chiến lược sản xuất Trương Minh Cảnh 899,000 VNĐ Học mãi mãi
95 Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên NGUYỄN XUÂN HẢI 899,000 VNĐ Học mãi mãi
96 Facebook Marketing chuyên nghiệp và chuyên sâu 2021 Nguyễn Phan Anh 699,000 VNĐ Học mãi mãi
97 Hướng dẫn chạy quảng cáo trên Facebook dành riêng cho thiết bị di động Nguyễn Phan Anh 698,998 VNĐ Học mãi mãi
98 Huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty Dương Ngọc Dũng 899,000 VNĐ Học mãi mãi
99 Content Marketing - Làm marketing nội dung số thu hút khách hàng, content hay bán bay kho hàng Nguyễn Phan Anh 699,000 VNĐ Học mãi mãi
100 Hướng dẫn chạy quảng cáo trên Facebook dành riêng cho thiết bị di động Nguyễn Phan Anh 699,000 VNĐ Học mãi mãi
101 Kỹ năng bán hàng và chốt đơn đỉnh cao, chuyên nghiệp Nguyễn Phan Anh 699,000 VNĐ Học mãi mãi
102 S.E.O Web – lên đỉnh Google tìm kiếm với kỹ thuật seo chuẩn Google Nguyễn Phan Anh 699,000 VNĐ Học mãi mãi