Giảng viên

NGUYỄN TẤT THỊNH
Chuyên gia - Giảng viên
VŨ CÔNG TY
Chuyên gia - Giảng viên
PGS.TS Vũ Công Ty cũng là Nguyên Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp - Học viện Tài chính. Ông còn
PHẠM VĂN CHÍNH
Chuyên gia - Giảng viên
NGUYỄN XUÂN HẢI
Chuyên gia - Giảng viên
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
Chuyên gia - Giảng viên
LÊ NHƯ HIẾU
Chuyên gia - Giảng viên
Tiến sĩ Kinh tế Bulacan Sate University.
LÊ ĐẠI NGỌC
Chuyên gia - Giảng viên
Ông hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư
TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH
Chuyên gia - Giảng viên
Bà Tạ Thị Phước Thạnh là một chuyên gia về quản trị.