nguyen-tat-thinh

Liên hệ

NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh là chuyên gia chiến lược & xây dựng tổ chức,

Giới thiệu

Chuyên gia chiến lược & xây dựng tổ chức.

Ông cũng là tác giả của những cuốn sách được giới doanh nhân quan tâm như:

  1. “Nghề Giám Đốc”, Nxb Chính trị Quốc Gia, 2002.
  2. “Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam”, Nxb Phụ Nữ, năm 2006.
  3. “Hành trình nhân sinh quan – Phản tỉnh trên đường trải nghiệm”, Nxb Thông tinh – Truyền thông, năm 2011.
  4. “Quản trị & lãnh đạo Tổ chức – Từ Giá trị đến Sức mạnh”, Nxb Đà Nẵng, năm 2020.

Khóa học của giảng viên