Phương pháp và nghệ thuật Thương lượng - Đàm phán

Khóa học phương pháp và nghệ thuật Thương lượng - Đàm phán sẽ cung cấp những kỹ năng sống cần thiết để biến các công việc hằng ngày của bạn trở nên hiệu quả.

(0)

Phương pháp và nghệ thuật Thương lượng - Đàm phán - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Bạn đang ở bước cuối cùng là thương lượng và đàm phán với đối tác để đi đến cam kết và hợp đồng? bạn chỉ có vài phút thuyết phục người khác và để họ tin bạn. Khi bạn không có “quyền” để ra lệnh cho ai đó, bạn phải khôn khéo sử dụng những thủ thuật tâm lý để thuyết phục họ.

Thật sự đây không là điều quá khó! Thế giới là một bàn đàm phán khổng lồ và cách mà bạn đưa ra những lời lẽ và hành động thuyết phục lúc này sẽ quyết định có hoặc không thành công của bạn. Luôn có những bí quyết rất hiệu quả để đánh vào tâm lý đối phương - để thuyết phục họ. Các chuyên gia đã nỗ lực nghiên cứu và chỉ ra nghệ thuật của sự thuyết phục. Và nếu có trong tay những “nghệ thuật” này thì chắc chắn công việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đây cũng chính là những kỹ năng sống cần thiết để biến các công việc hằng ngày của bạn trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 •  Ban lãnh đạo và Quản lý doanh nghiệp
 • Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong doanh nghiệp
 • Các cá nhân mong muốn học tập để nâng cao kỹ năng đàm phán - thương lượng trong kinh doanh.

Mục tiêu chương trình

 • Chuẩn bị cho một cuộc đàm phán thành công.
 • Nắm vững quy trình của thương lượng, đàm phán,
 • Lập kế hoạch đàm phán thành công
 • Sử dụng công cụ, kỹ thuật trong quá trình đàm phán, thương lượng
 • Các chiến thuật chính bên bàn thương lượng & đàm phán.
 • Vận dụng các kỹ thuật tâm lý trong đàm phán thương lượng, thuyết phục
 • Học cách đọc tâm lý bên kia trong quá trình thương lượng
 • Linh hoạt và sáng tạo trong các tình huống thương lượng

Nội dung chương trình

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về chương trình

Bài 2: Ba trụ cột trong quá trình thương lượng đàm phán

Bài 3: Năm phương châm trong thương lượng đàm phán

Bài 4: Năm điều cần lưu ý trong thương lượng đàm phán

Bài 5: Hệ trục ba chiều trong thương lượng đàm phán

Bài 6: Ba vòng tròn kỹ năng trong thương lượng đàm phán

Bài 7: Sự chấp nhận trong thương lượng đàm phán

Bài 8: Công thức toán học ứng dụng trong thương lượng đàm phán

Bài 9: Nhân sinh quan trong thương lượng đàm phán

Bài 10: Giao tế với đối tác trong thương lượng đàm phán

Bài 11: Sơ đồ hình Sin các mưu cầu trong thương lượng đàm phán

Bài 12: Mô hình thúc đẩy diễn biến hành vi trong thương lượng đàm phán

Bài 13: Pride trong thương lượng đàm phán

Bài 14: Negotiation 3D thương lượng đàm phán

Bài 15: BATNA thương lượng đàm phán

Giảng viên

NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn