Giám đốc Kinh doanh vùng

Khoá học giám đốc kinh doanh vùng cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý và lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng và quản lý các hoạt động bán hàng, quản lý đội ngũ.

(0)

Giám đốc Kinh doanh vùng - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Giám đốc vùng kinh doanh (Regional Sales Manager) là vị trí quản lý cấp cao trong bộ phận kinh doanh, đây là những người chịu trách nhiệm bán sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp trong một vùng khu vực địa lý được chỉ định.

Những công việc của Giám đốc Vùng:

- Tham mưu về chiến lược phát triển kinh doanh cho ban lãnh đạo

- Lên kế hoạch phát triển tập khách hàng chiến lược

- Nghiên cứu và triển khai kế hoạch bán hàng theo vùng

- Giám sát, quản lý chặt chẽ đối với các hệ thống phân phối

- Phân tích kế hoạch dựa trên các dữ liệu được nhận

Khoá học “Giám đốc kinh doanh vùng” được xây dựng nhằm mang đến những kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp học viên.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo doanh nghiệp: Thành viên hội đồng quản trị, Ban giám đốc
  • Giám đốc kinh doanh, trưởng phó phòng kinh doanh.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ:

  • Biết cách quản lý và lập kế hoạch kinh doanh
  • Biết cách triển khai công việc cho đội ngũ bán hàng
  • Biết cách xây dựng và quản lý các hoạt động bán hàng
  • Nâng cao kỹ năng đàm phán, đào tạo huấn luyện đội ngũ, xây dựng biểu mô tả công việc, lãnh đạo đội ngũ bán hàng đạt được

Nội dung chương trình

Bài 1 - Quản lý bán hàng & Lập kế hoạch hiệu quả - Phần 1

Bài 2 - Quản lý bán hàng & Lập kế hoạch hiệu quả - Phần 2

Bài 3 - Triển khai công việc cho đội ngũ bán hàng

Bài 4 - Quản lý các hoạt động bán hàng hiệu quả

Bài 5 - Quy trình quản lý kinh doanh khu vực

Bài 6 - Phương pháp quản lý kinh doanh khu vực

Bài 7 - Kỹ năng giám sát hoạt động bán hàng

Bài 8 - Đàm phán kinh doanh và Tuyển dụng bán hàng bài bản

Bài 9 - Đào tạo và huấn luyện đội ngũ bán hàng bài bản

Bài 10 -Tạo động lực và đánh giá đội ngũ bán hàng

Bài 11 - Xây dựng biểu mô tả công việc, quy trình và biểu KPI

Bài 12 - Lãnh đạo đội ngũ bán hàng và xác định 6W1H

Giảng viên

LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

Tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn