Chiến lược công ty

Khoá học chiến lược công ty nắm được các yếu tố cấu thành, vận dụng kiến thức đã học vào việc xây dựng, triển khai hiệu quả chiến lược công ty cho doanh nghiệp.

(0)

Chiến lược công ty - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Chiến lược là tập hợp các quyết định về các mục tiêu dài hạn và các biện pháp, các cách thức, con đường đạt đến các mục tiêu đó. Thực tế có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, rất ít quan tâm đến việc xây dựng chiến lược công ty hoặc có chỉ nằm trong “đầu” người chủ doanh nghiệp, thậm chí nhiều doanh nghiệp cứ ra “cuộc chơi” mà không xác định được cho mình một chiến lược. 

Nguyên nhân chính là do chưa nhận thức rõ vai trò của chiến lược hoặc không tìm ra cách thức xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp trước khi ra kinh doanh phải hiểu được chúng ta muốn đi đâu, làm gì để tạo lợi thế cạnh tranh... Sự hiện diện của chiến lược công ty sẽ giúp doanh nghiệp tạo dựng được vị thế trên thị trường.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
  • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp
  • Nhân sự tại các doanh nghiệp có mong muốn và nhu cầu tìm hiểu về chiến lược công ty để vận dụng vào công ty nơi mình làm việc.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

  • Hiểu rõ vai trò của chiến lược công ty
  • Nắm được các yếu tố cấu thành chiến lược công ty
  • Vận dụng kiến thức đã học vào việc xây dựng, triển khai hiệu quả chiến lược công ty cho doanh nghiệp của mình.

Nội dung chương trình

CHƯƠNG 1: CHIẾN LƯỢC CÔNG TY 1

Bài 1: Chiến lược là gì?

CHƯƠNG 2: NHỮNG MẤU CHỐT ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 1

Bài 2: Tầm nhìn - Sứ mệnh - Mục tiêu

CHƯƠNG 3: CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 8

Bài 3: Những công cụ để phân tích (phần 1)
Bài 3: Những công cụ để phân tích (phần 2)
Bài 3: Những công cụ để phân tích (phần 3)
Bài 4: Những công cụ để phân tích - 5 nguồn lực của Porter
Bài 5: Công cụ BCJ (phần 1)
Bài 5: Công cụ BCJ (phần 2)
Bài 6: Công cụ ma trận chiến lược Frank
Bài 7: Công cụ ra quyết định

CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG 4

Bài 8: Chiến lược kinh doanh và marketing
Bài 9: Chuỗi cung ứng
Bài 10: Chiến lược chức năng
Bài 11: Chiến lược chức năng (tiếp)

Giảng viên

Lê Quang Hạnh

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị, quản lý điều hành doanh nghiệp.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn