Các báo cáo nhân sự dành cho lãnh đạo

Khóa học các báo cáo nhân sự dành cho lãnh đạo giúp các nhà lãnh đạo quản lý nhân sự là dựa vào các báo cáo nhân sự cần thiết với những nội dung, con số cụ thể.

(0)

Các báo cáo nhân sự dành cho lãnh đạo - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Dù là Tổng Giám đốc hay Giám đốc chức năng, họ đều có một nhiệm vụ không thể thiếu là quản lý con người. Công tác nhân sự luôn cần được ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các cấp quản lý quan tâm sát sao. Chỉ khi quản lý tốt con người, hoạt động doanh nghiệp mới có thể vận hành trơn tru. 

Một trong những yếu tố giúp các nhà lãnh đạo quản lý nhân sự là dựa vào các báo cáo nhân sự cần thiết với những nội dung, con số cụ thể, chính xác. Khóa học “Các báo cáo nhân sự dành cho lãnh đạo” sẽ giải mã vấn đề này cho các doanh nhân.

Đối tượng tham gia

  • Lãnh đạo các doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc...
  • Chuyên viên nhân sự mong muốn nâng cao chuyên môn.
  • Các cấp quản lý mong muốn trang bị những kiến thức về quản lý nhân sự, lập báo cáo nhân sự.

Mục tiêu chương trình

  • Học viên sẽ lý giải vai trò của bộ phận nhân sự, ban lãnh đạo cần gì ở bộ phận nhân sự
  • Học viên nắm được các báo cáo nhân sự cần thiết, bao gồm: báo cáo nhân số học hàng quý, báo cáo về tỷ lệ nhân viên ra vào, báo về doanh thu bị mất ở các vị trí trống, báo cáo về những phản hồi của nhân viên, doanh thu của nhân viên, chỉ số gắn kết của nhân viên.
  • Thông qua những kiến thức về lý luận và thực tiễn được trang bị trong khóa học, học viên có thể vận dụng thành thạo và hiệu quả ở doanh nghiệp mình.

Nội dung chương trình

Giới thiệu khoá học

Bài 1: Làm công tác nhân sự / Cho lời khuyên

Bài 2: GĐNS là thủ lãnh về con người

Bài 3: Báo cáo nhân số học hàng quý

Bài 4: Tỉ lệ nhân viên ra vào

Bài 5: Doanh thu bị mất ở vị trí trống

Bài 6: Phản hồi của nhân viên

Bài 7: Doanh thu của từng nhân viên

Bài 8: Chỉ số gắn kết của nhân viên

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn