Hệ thống quản trị

Khóa học hệ thống quản trị sẽ trang bị cho học viên nhưng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để xây dựng hệ quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiệu quả.

(0)

Hệ thống quản trị - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Các doanh nghiệp muốn hoạt động trơn tru, hiệu quả đều cần xây dựng hệ thống quản trị hợp lý từ trên xuống dưới. Khi quy mô còn nhỏ, người điều hành vẫn còn đủ sức để quản lý theo kiểu từng phần, từng bộ phận, "đụng đâu làm đấy" nhưng khi quy mô ngày càng lớn, chắc chắn sẽ không có đủ sức để điều hành như vậy. Xung đột sẽ phát sinh, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Do vậy, việc xây dựng hệ thống quản lý bài bản ngay từ đầu là vô cùng cần thiết. 

Khóa học “Hệ thống quản trị ” sẽ gợi mở hướng đi cho các doanh nghiệp trong vấn đề này.

đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo các doanh nghiệp: HĐQT, Ban Giám đốc của các doanh nghiệp. 
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp.
  • Những cá nhân quan tâm tới hệ thống quản trị doanh nghiệp.

mục tiêu chương trình

  • Học viên nắm được những yếu tố cần thiết của hệ thống quản lý, các chức năng của quản lý.
  • Nắm được các nguyên tắc cơ bản khi muốn lập kế hoạch quản lý
  • Hiểu về cơ cấu tổ chức quản lý, các chức năng quản trị nhân sự 
  • Nắm được các kiến thức quan trọng về hệ thống quản trị sản xuất cùng kiến thức về quản lý tài chính, quản lý Marketing, quản lý hệ thống nhân viên kinh doanh

Nội dung chương trình

Bài 1: Những yếu tố cần thiết của hệ thống quản lý

Bài 2: Các chức năng của quản lý

Bài 3: Các chức năng của quản lý (Tiếp)

Bài 4: Lập kế hoạch

Bài 5: Cơ cấu tổ chức quản lý

Bài 6: Các chức năng quản lý nhân sự

Bài 7: Hệ thống quản trị sản xuất

Bài 8: Quản lý tài chính

Bài 9: Quản lý Marketing

Bài 10: Quản lý hệ thống nhân viên kinh doanh

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn