Ý tưởng kinh doanh trong khởi nghiệp

Khóa học online ý tưởng kinh doanh trong khởi nghiệp giúp các doanh nhân khởi nghiệp đánh giá, thực thi được các ý tưởng kinh doanh có thật sự hiệu quả.

(0)

Ý tưởng kinh doanh trong khởi nghiệp - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Một ý tưởng kinh doanh được gọi là thành công khi nó đáp ứng được ba điều kiện: Giải quyết được nhu cầu của khách hàng, thị trường; Có tính sáng tạo; Khả năng hiện thực hóa cao.

Một đối tác mạnh sẽ giúp bạn tăng doanh thu, giảm chi phí và dễ dàng tiếp cận đến tập khách hàng mới. Đặc biệt, nếu đối tác của bạn là những doanh nghiệp có tiếng nói trong một lĩnh vực, điều này không chỉ làm tăng lợi thế cạnh tranh mà còn tăng sự tín nhiệm, uy tín của công ty bạn đối với khách hàng, nhà cung cấp.

Nhằm giúp các doanh nhân khởi nghiệp đánh giá, thực thi được các ý tưởng kinh doanh đồng thời tìm kiếm được các đối tác chiến lược hoàn hảo, đã xây dựng khóa học “Ý tưởng kinh doanh trong khởi nghiệp”.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo của những doanh nghiệp đang khởi sự kinh doanh
  • Những cá nhân có mong muốn trở thành một doanh nhân

Mục tiêu chương trình

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu được tầm quan trọng của sự sáng tạo trong khởi nghiệp
  • Khơi gợi và tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh
  •  Học được cách tư duy độc đáo, sáng tạo
  • Ý tưởng thông minh 

Nội dung chương trình

Bài 1: Nguyên nhân của việc thiếu óc sáng tạo

Bài 2: Tìm kiếm ý tưởng kinh doanh

Bài 3: Tìm kiếm ý tưởng kinh doanh

Bài 4: Tìm kiếm ý tưởng kinh doanh

Bài 5: Tư duy phá cách và tư duy sáng tạo

Bài 6: Tư duy phá cách và tư duy sáng tạo

Bài 7: Tư duy phá cách và tư duy sáng tạo

Bài 8: Ý tưởng thông minh S.M.A.R.T

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn