Quản lý con người - Bản Online

Khóa học Quản Lý Con Người được thiết kế và biên soạn sẽ cung cấp cho người học những kỹ năng và tư duy mới nhất để quản lý con người trong thời đại mới.

(0)

Quản lý con người - Bản Online - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Con người là động cơ thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động. Con người tạo nên kết cấu, văn hóa chung cho tổ chức. Nếu doanh nghiệp muốn thành công, các nhà lãnh đạo, nhà quản lý cần phải có sự hiểu biết cần thiết và rõ ràng về quy trình quản lý con người. Quản lý con người tốt sẽ giúp mỗi cán bộ nhân viên có cơ hội phát triển sự nghiệp, tăng thêm gắn bó và cống hiến đối với với tổ chức.

Quản lý con người là một công việc khó khăn và thách thức. Người quản lý sẽ phải làm việc với đủ kiểu nhân viên có trình độ, văn hóa, tính cách … khác nhau. Điều này đòi hỏi người quản lý phải bồi dưỡng và rèn luyện những thái độ, kỹ năng thật sự phù hợp để có thể ứng biến, giải quyết đủ loại vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành, làm việc.

Chương trình đào tạo Quản Lý Con Người được thiết kế và biên soạn sẽ cung cấp cho người học những kỹ năng và tư duy mới nhất để quản lý con người trong thời đại mới, với nhiều thay đổi và biến chuyển ảnh hưởng bởi làn sóng văn hóa công nghiệp 4.0.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những người có hoài vọng trở thành nhà lãnh đạo, nhà quản lý trong tương lai.

Mục tiêu chương trình

  • Nắm được các kỹ năng quản lý con người thiết yếu
  • Đặt mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch quản lý hiệu quả
  • Tối đa hóa năng suất của nhân viên bằng sự ủy quyền và phương pháp quản lý thời gian
  • Nắm vững các kỹ năng giao tiếp trong quản lý
  • Phương thức động viên, nhắc nhở và giải quyết mâu thuẫn xung đột
  • Tạo động lực thúc đẩy hiệu suất đội nhóm

Nội dung chương trình

Bài 1: Tầm quan trọng của quản lý con người trong doanh nghiệp

Bài 2: Tạo sự gắn kết các nhân viên

Bài 3: Quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực

Bài 4: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên làm việc

Bài 5: Các nguyên tắc quản lý cấp dưới (Phần 1)

Bài 6: Các nguyên tắc quản lý cấp dưới (Phần 2)

Bài 7: Quản lý bản thân

Bài 8: Quản lý cảm xúc

Bài 9: Động viên - khen thưởng hợp lý

Bài 10: Kỹ năng giải quyết xung đột

Giảng viên

Trương Thị Mai

Chuyên gia - Giảng viên

Sales Manager & Trainer tại Công ty BHNT Prudential

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn