Chân dung của một CEO

Chương trình "Chân dung CEO trong doanh nghiệp" sẽ mang đến cho bạn một mô hình lãnh đạo mới với tư duy và hành động mới phù hợp với tình hình thực tế.

(0)

Chân dung của một CEO - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Thế kỷ 21, thế kỷ của những biến động toàn cầu, của sự thay đổi, tiến bộ, của tốc độ, sự liên kết và sự phức tạp đa dạng. Các xã hội đang trải qua quá trình toàn cầu hoá và sự độc lập ngày càng tăng giữa các cá nhân và các tổ chức, cộng đồng, quốc gia.

Chân dung của một CEO trong thế kỷ 21 sẽ như thế nào? Liệu họ có thể tạo ra một môi trường kinh doanh bền vững, trong đó mọi doanh nghiệp có thể lớn mạnh, trưởng thành và sống hoà bình, hợp tác với nhau hay không? Những nhà lãnh đạo Doanh nghiệp này có thể tăng khả năng đối phó với các thách thức và vấn đề phức tạp trong kinh doanh toàn cầu hay không? ...

Trong kỷ nguyên mới này, chúng ta đang rất cần một mô hình lãnh đạo mới với tư duy và hành động mới phù hợp với tình hình thực tế. Chương trình "Chân dung CEO trong doanh nghiệp" sẽ mang đến cho bạn thông tin hữu ích nhất. 

Đối tượng tham gia

  •  Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp : các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận … trong doanh nghiệp
  • Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp
  • Những người đang có mong muốn đổi mới để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu.

Mục tiêu chương trình

  • Giúp học viên thay đổi tư duy và hành động xây dựng hình ảnh một CEO chuyên nghiệp.
  • Thông qua các case study, chương trình cũng cung cấp cho học viên các công cụ để quản trị chiến lược doanh nghiệp hiệu quả.
  • Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp những kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, hướng doanh nhân sống đẹp và trở thành một doanh nhân toàn cầu.

Nội dung chương trình

Bài 1: Giới thiệu tổng quan chân dung một CEO

Bài 2: Trình độ giáo dục của một CEO

Bài 3: Tố chất cá nhân của CEO (P1)

Bài 4: Tố chất cá nhân của CEO (P2)

Bài 5: Tố chất cá nhân của CEO (P3)

Bài 6: Các kỹ năng cần thiết

Bài 7: Kỹ năng xã hội

Bài 8: Các câu hỏi thường gặp

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn