Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp

Khóa học trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp cung cấp các kỹ năng, tư duy và kiến thức cốt lõi xây dựng nên một Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp.

(0)

Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Trưởng phòng Nhân sự là người quản trị nguồn lực trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm phát triển, triển khai các chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể. Vị trí này sẽ xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự.

Nếu bạn lựa chọn nghề nhân sự để phát triển con đường sự nghiệp của mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu? Bạn mong muốn tìm kiếm một lộ trình rõ ràng cho sự nghiệp? Muốn củng cố các kiến thức và phương pháp thực tế trong quản trị nhân sự hay phát triển các kỹ năng cần thiết để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình?

Khoá học Trưởng phòng Nhân sự chuyên nghiệp sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu trên.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Trưởng, phó phòng nhân sự tại các doanh nghiệp.
  • Cán bộ phòng nhân sự hoặc những cán bộ đang công tác có liên quan đến lĩnh vực nhân sự
  • Các cán bộ được đề bạt lên làm trưởng, phó phòng nhân sự
  • Các cá nhân đang có nhu cầu chuyển đổi công việc làm nhân sự.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

  • Hiểu được khái niệm Trưởng phòng nhân sự; các kỹ năng xây dựng nên một Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp.
  • Nắm rõ được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một Trưởng phòng nhân sự trong thời đại ngày nay cần có.

Nội dung chương trình

Bài 1: Nhận diện chân dung Trưởng phòng nhân sự - Phần 1

Bài 2: Nhận diện chân dung Trưởng phòng nhân sự - Phần 2

Bài 3: Nhận diện 2 nhiệm vụ quản lý của trưởng phòng nhân sự

Bài 4: Nhận diện và phân tích 2 chức năng cốt lõi của Trưởng phòng nhân sự - Phần 1

Bài 5: Nhận diện và Phân tích 2 chức năng cốt lõi của Chuyên viên nhân sự - Phần 2

Bài 6: Các bộ phận cấu thành phòng Nhân sự

Bài 7: Mối quan hệ của phòng Nhân sự với phòng khác

Bài 8: Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực

Bài 9: Phương pháp & Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực

Bài 10: Xây dựng & Phát triển nguồn nhân lực kế thừa

Giảng viên

LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

Tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn