Cách mạng 4.0 và ứng dụng vào doanh nghiệp

Khoá học cách mạng 4.0 và ứng dụng vào doanh nghiệp giúp học viên đánh giá tình hình, nguồn lực công ty khi muốn tận dụng cuộc cách mạng 4.0.

(0)

Cách mạng 4.0 và ứng dụng vào doanh nghiệp - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Cách mạng 4.0 đem lại một môi trường mà máy tính, tự động hóa và con người sẽ cùng nhau làm việc theo một cách hoàn toàn mới. Những con robot, hay máy móc sẽ được kết nối vào hệ thống máy tính, cần rất ít hoặc thậm chí là không cần sự can thiệp nào từ con người cả.

Nhờ có cách mạng 4.0, quá trình sản xuất nhanh hơn, tốn ít sức người hơn, dữ liệu thu thập đầy đủ hơn, quyết định được đưa ra nhanh chóng hơn. Con người sẽ không phải tốn nhiều công sức vào công việc chân tay hoặc việc nguy hiểm, giúp giảm tỉ lệ tử vong, bệnh tật cho người lao động. Cách mạng 4.0 giúp kiểm soát hàng hóa từ giai đoạn nguyên vật liệu cho đến khi thành hình và chuyển đến tay người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các mẻ thành phẩm. Nhờ đó, các công ty sẽ giảm được chi phí, tăng thị phần, lợi nhuận.

Sự bùng nổ của cách mạng 4.0 hứa hẹn mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước những cơ hội mới. Nhưng việc ứng dụng làn sóng công nghệ này vào doanh nghiệp không phải công việc dễ dàng mà đòi hỏi cần có kế hoạch, thời gian và nhân vật lực.

Thông qua khóa học “Cách mạng 4.0 và ứng dụng vào doanh nghiệp”, các doanh nghiệp sẽ có phương hướng cụ thể để nắm bắt cơ hội mà cách mạng 4.0 tạo ra.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
  • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban / bộ phận trong doanh nghiệp
  • Nhân sự tại các doanh nghiệp có mong muốn và nhu cầu tìm hiểu về cách mạng 4.0 để vận dụng vào công ty nơi mình làm việc.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khóa học, học viên sẽ nắm được:

  • Cách mạng 4.0 là gì và vai trò của cuộc cách mạng này
  • Đánh giá tình hình, nguồn lực công ty khi muốn tận dụng cuộc cách mạng 4.0, xem công ty đã đủ khả năng thực hiện thay đổi này hay chưa.
  • Cách thức, quy trình áp dụng cách mạng 4.0 vào doanh nghiệp hiệu quả

Nội dung chương trình

Bài 1: Cách mạng 4.0 là gì?

Bài 2: Đặc điểm của hệ thống kinh doanh và quản lý trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài 3: Những ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bài 4: Các lĩnh vực chính ở cách mạng 4.0

Bài 5: Các lĩnh vực chính ở cách mạng 4.0 (tiếp)

Bài 6: Các lĩnh vực chính ở cách mạng 4.0 (tiếp)

Bài 7: Tư duy lại hệ thống kinh doanh

Bài 8: Marketing và bán hàng trong thời đại mới

Bài 9: Khẩu hiệu của Doanh nghiệp

Bài 10: Làm thế nào để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến đến 4.0

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn