Mô hình quản trị theo phương pháp McKinSey

Khóa học online mô hình quản trị theo phương pháp McKinSey giúp bạn hiểu hơn về mô hình này, từ đó áp dụng hiệu quả trong doanh nghiệp của bạn.

(0)

Mô hình quản trị theo phương pháp McKinSey - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Vào cuối những năm 70 của thế kỷ 20, xuất hiện những nhân tố mới trong tư duy quản lý, nó giải đáp về nguyên nhân thành công của doanh nghiệp. Những nhân tố này hội tụ trong mô hình 7S của McKinsey. Trong bảy yếu tố này có chia thành các yếu tố mềm và yếu tố cứng.

Vai trò của các yếu tố đều quan trọng. Tại những công ty thành công, tất cả các yếu tố được gây dựng phù hợp với môi trường luôn thay đổi như pháp luật, nhu cầu thị trường…

7S là chữ viết tắt của các từ tiếng anh có nghĩa là: Chiến lược, Cấu trúc, Hệ thống, Phong cách, Nhân sự và Kỹ năng.

Chương trình “Mô Hình Quản Trị Theo Phương Pháp McKinSey” sẽ giúp bạn hiểu hơn về mô hình này, từ đó áp dụng hiệu quả trong doanh nghiệp của bạn. 

Đối tượng tham gia

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những người có mong muốn hiểu về mô hình 7S để áp dụng cho doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu sâu sắc mô hình 7S cho doanh nghiệp
  • Cân đối và điều chỉnh tất cả các yếu tố của mô hình một cách phù hợp nhất với đơn vị mình.
  • Hiện thực hóa chiến lược kinh doanh và mục tiêu của công ty 

Nội dung chương trình

Giới thiệu tổng quan về chương trình

Bài 1: Kết cấu

Bài 2: Hệ thống

Bài 3: Chiến lược

Bài 4: Đội ngũ nhân viên

Bài 5: Kỹ năng

Bài 6: Phong cách

Bài 7: Những giá trị được chia sẻ

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn