Văn hóa Doanh nghiệp

Khóa học “Văn hóa doanh nghiệp” dựa trên phương pháp giảng dạy sáng tạo kết hợp lí thuyết, kinh nghiệm thực tế, học viên sẽ có được những chiến lược tối ưu nhất.

(0)

Văn hóa Doanh nghiệp - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Bạn có biết 86% người lao động hiểu được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, nhưng trong số đó lại chỉ có khoảng 10 – 12% người nghĩ rằng công ty của họ có một nền văn hóa phù hợp và chỉ khoảng 28% người lao động hiểu được văn hóa doanh nghiệp nơi họ đang làm việc.

Người ta thường ví văn hóa doanh nghiệp như lõi của một cây gỗ, cây gỗ phải được trồng nhiều năm mới có được lõi gỗ và nó lại là phần rắn nhất của cây gỗ. Việc tạo dựng một nền văn hóa doanh nghiệp luôn đòi hỏi nhiều công sức và thời gian hơn so với việc viết chúng ra giấy. Nhưng một khi văn hóa doanh nghiệp đã được hình thành, đi vào nề nếp, thì sẽ lan tỏa rất nhanh và khó bị phai nhòa.

Bằng việc áp dụng những nội dung trong khóa học “Văn hóa doanh nghiệp” dựa trên phương pháp giảng dạy sáng tạo kết hợp lí thuyết, kinh nghiệm thực tế, học viên sẽ có được những chiến lược tối ưu nhất để xây dựng nền văn hóa riêng, đậm đà bản sắc cho doanh nghiệp mình.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban / bộ phận trong doanh nghiệp
 • Đội ngũ quản lý, bộ phận nhân sự và các nhân viên, chuyên viên nhân sự
 • Nhân sự tại các doanh nghiệp có mong muốn và có nhu cầu tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp để vận dụng vào nơi mình làm việc.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Hiểu được các khái niệm, đặc trưng và các mô hình văn hóa doanh nghiệp;
 • Nắm được những điểm chính, các quy trình SĐTC và bản Mô tả công việc tại doanh nghiệp
 • Cách bố trí và sử dụng từng dạng nhân viên
 • Cách giải quyết xung đột theo từng tính cách công sở
 • Xác định được các tầng của văn hóa doanh nghiệp và cách thức triển khai các tầng đó
 • Xác định được các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp;
 • Lên chiến lược để duy trì, định hướng, điều chỉnh và thay đổi văn hóa doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.

Nội dung chương trình

Giới thiệu 1

Tổng quan về khóa học

Chương 1: CẤU TRÚC TỔ CHỨC 3

Bài 1: Các qui trình chính quy trong công ty
Bài 2: Các dạng SĐTC
Bài 3: Bản Mô tả công việc

Chương 2: CON NGƯỜI 5

Bài 1: Chim CÔNG
Bài 2: Chim CÚ
Bài 3: Chim DIỀU HÂU
Bài 4: Chim BỒ CÂU
Bài 5: Bản đồ tương thích

Chương 3: CHÍNH TRỊ NƠI CÔNG SỞ 4

Bài 1: Chim CÔNG xử lý xung đột như thế nào?
Bài 2: Chim CÚ xử lý xung đột như thế nào?
Bài 3: Chim DIỀU HÂU xử lý xung đột như thế nào?
Bài 4: Chim BỒ CÂU xử lý xung đột như thế nào?

Chương 4: TẢNG BĂNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 3

Bài 1: Tầng bề mặt của VHDN
Bài 2: Tầng giữa của VHDN
Bài 3: Tầng gốc & sâu nhất của VHDN

Chương 5: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU 7

Bài 1: Nhà tuyển dụng lý tưởng
Bài 2: Nhân viên gắn bó
Bài 3: Nhân viên có năng lực
Bài 4: Nhân viên hài lòng
Bài 5: Nhân viên cam kết
Bài 6: Lãnh đạo & quản lý hiệu quả
Bài 7: Quản lý sự thay đổi

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn